Zarządzenie Nr 85a/21/VIII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 1 grudnia 2021 r. w sprawie upoważnienia Pracownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Puszczykowie do przekazywania do Kra

Zarządzenie Nr 85a/21/VIII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 1 grudnia 2021 r. w sprawie upoważnienia Pracownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Puszczykowie do przekazywania do Krajowego Rejestru Zadłużonych informacji, o których mowa w art. 8 w związku z art. 2 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 6 grudnia 2018 r. o Krajowym Rejestrze Zadłużonych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1909 ze zm.)