Zarządzenie Nr 86/21/VIII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 2 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany rozkładu pracy w Urzędzie Miejskim w Puszczykowie w miesiącu styczniu 2022 r.

Zarządzenie Nr 86/21/VIII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 2 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany rozkładu pracy w Urzędzie Miejskim w Puszczykowie w miesiącu styczniu 2022 r.