Zarządzenie Nr 89/21/VIII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 10 grudnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację zadań publicznych finansowanych z budżetu miasta w 2022 r.

Zarządzenie Nr 89/21/VIII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 10 grudnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację zadań publicznych finansowanych z budżetu miasta w 2022 r.