Zarządzenie Nr 9/21/VIII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 25 stycznia 2021 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2021 Nr 227/20/VIII z dnia 22 grudnia 2020 r.