Zarządzenie Nr 91/21/VIII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 14 grudnia 2021 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia.

Zarządzenie Nr 91/21/VIII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 14 grudnia 2021 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia.