Zarządzenie Nr 91b/21/VIII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 17 grudnia 2021 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert złożonych w konkursie ogłoszonym Zarządzeniem Nr 81

Zarządzenie Nr 91b/21/VIII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 17 grudnia 2021 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert złożonych w konkursie ogłoszonym Zarządzeniem Nr 81/21/VIII z dnia 24 listopada 2021 r.