Zarządzenie Nr 92/21/VIII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie wprowadzenia legitymacji służbowej dla członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholow

Zarządzenie Nr 92/21/VIII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie wprowadzenia legitymacji służbowej dla członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Puszczykowie.