Zarządzenie Nr 94/21/VIII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 27 grudnia 2021 r. w sprawie wyboru długości okresu stosowanego do wyliczenia relacji określonej w art.243 ust.1 ustawy o finans

Zarządzenie Nr 94/21/VIII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 27 grudnia 2021 r. w sprawie wyboru długości okresu stosowanego do wyliczenia relacji określonej w art.243 ust.1 ustawy o finansach publicznych.