Zarządzenie Nr 97/21/VIII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie przyznania dotacji na wsparcie realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe.

Zarządzenie Nr 97/21/VIII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie przyznania dotacji na wsparcie realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe.