Zarządzenie Nr 8a/21/VIII Burmistrza Miasta Puszczykowa w sprawie przyznania dotacji na wsparcie realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe.

Zarządzenie Nr 8a/21/VIII Burmistrza Miasta Puszczykowa w sprawie przyznania dotacji na wsparcie realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe.