Zrządzenie Nr 11/21/VIII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 26 stycznia 2021 roku w sprawie stawki bazowej czynszu za 1m2 powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego.

Zrządzenie Nr 11/21/VIII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 26 stycznia 2021 roku w sprawie stawki bazowej czynszu za 1m2 powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego.