Zarządzenie Nr 1/22/VIII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 3 stycznia 2022 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert złożonych w konkursie ogłoszonym Zarządzeniem Nr 89/21/

Zarządzenie Nr 1/22/VIII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 3 stycznia 2022 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert złożonych w konkursie ogłoszonym Zarządzeniem Nr 89/21/VIII z dnia 10 grudnia 2021 r.