Zarządzenie Nr 2/22/VIII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 4 stycznia 2022 r. w sprawie upoważnienia kierownika Miejskiego Ośrodka pomocy Społecznej w Puszczykowie do realizacji zadań z za

Zarządzenie Nr 2/22/VIII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 4 stycznia 2022 r. w sprawie upoważnienia kierownika Miejskiego Ośrodka pomocy Społecznej w Puszczykowie do  realizacji zadań z zakresu prowadzenia postępowań w sprawie ustalenia prawa do dodatku osłonowego i wydawania informacji oraz decyzji w sprawach dodatków osłonowych.