Zarządzenie Nr 3/22/VIII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 10 stycznia 2022 r. w sprawie upoważnienia Zastępcy Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Puszczykowie do prowadzenia

Zarządzenie Nr 3/22/VIII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 10 stycznia 2022 r. w sprawie upoważnienia Zastępcy Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Puszczykowie do prowadzenia postępowań administracyjnych i wydawania decyzji.