Zarządzenie Nr 6/22/VIII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 10 stycznia 2022 r. w sprawie upoważnienia pracownika Miejskiego Ośrodka pomocy Społecznej w Puszczykowie do realizacji zadań z z

Zarządzenie Nr 6/22/VIII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 10 stycznia 2022 r. w sprawie upoważnienia pracownika Miejskiego Ośrodka pomocy Społecznej w Puszczykowie do realizacji zadań z zakresu prowadzenia postępowań w sprawie ustalenia prawa do dodatku osłonowego i wystawiania informacji przyznających dodatek osłonowy.