MPZP Puszczykowo Niwka cz. B

MPZP Puszczykowo Niwka cz. B

1. Projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w Puszczykowie w rejonie pomiędzy torami PKP, ulicą Kosynierów Miłosławskich, rzeką Wartą, ulicą Nadwarciańską i ulicą Mocka, obręb Niwka, ark. 8, 9, 10 i 12 - część B,

2. PuKM_B_uchwała_2021_03_18_do uchwalenia

 

Dokumenty

Projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w Puszczykowie w rejonie pomiędzy torami PKP, ulicą
Kosynierów Miłosławskich, rzeką Wartą, ulicą Nadwarciańską i ulicą Mocka, obręb Niwka, ark. 8, 9, 10 i 12 - część B

PuKM_B_uchwała_2021_03_18_do uchwalenia.pdf