ZGŁOSZENIE WYJAZDU/POWROTU ZZA GRANICY

Zgłoszenie wyjazdu za granicę

Wymagane dokumenty

Każdy, kto wyjeżdża za granicę na dłużej niż 6 miesięcy musi zgłosić swój wyjazd oraz powrót.

Jednakże, gdy zgłosisz wyjazd na stałe, zostaniesz automatycznie wymeldowany z miejsca pobytu stałego i czasowego.

Zgłoszenia wyjazdu za granicę oraz powrotu można dokonać osobiście lub przez pełnomocnika.

Miejsce złożenia dokumentów/załatwienia sprawy:

  1. osobiście w formie pisemnej,
  2. w formie dokumentu elektronicznego (za pośrednictwem portalu ePUAP)


w Puszczykowie wniosek można złożyć w:

Urzędzie Miejskim
ul. Podleśna 4
pokój nr 2
tel. +48 61 898 37 22

Godziny przyjmowania klientów:

  • poniedziałek – 8:00 – 16:00
  • wtorek – piątek – 7:30 – 15:30

 

Aby zgłosić wyjazd za granicę lub powrót przygotuj:

  • wypełniony formularz - pobierz go i wypełnij, a następnie wydrukuj,
  • dowód osobisty albo paszport.

Jeżeli Twojego zgłoszenia dokona pełnomocnik, powinien zabrać ze sobą:

  • pisemne pełnomocnictwo do zgłoszenia wyjazdu lub powrotu,
  • dowód osobisty albo paszport.

 

Za dziecko (osobę nieposiadającą zdolności do czynności prawnych lub posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych), zgłoszenia dokonuje rodzic (opiekun prawny, kurator).

Opłaty

Zgłoszenie wyjazdu i powrotu nie podlega opłacie skarbowej.

Opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia potwierdzającego zgłoszenie wynosi 17 zł. (takie zaświadczenie dostaniesz na wniosek).

Pełnomocnictwo do dokonania zgłoszenia wyjazdu za granicę lub powrotu nie podlega opłacie skarbowej.

Pełnomocnictwo do odbioru zaświadczenia potwierdzającego dokonanie zgłoszenia wyjazdu za granicę lub powrotu podlega opłacie skarbowej - 17 zł.

Zwolnienia z opłaty skarbowej za wydanie zaświadczenia określa ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej.

Zwolnione z opłaty skarbowej jest  złożenie do sprawy dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa udzielonego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu.

Opłatę można wpłacić bezgotówkowo na rachunek bankowy: Miasto Puszczykowo BANK PEKAO S.A. 29 1240 6595 1111 0010 5577 8276 lub w placówce banku ul. Poznańska 75B, 62-040 Puszczykowo.

 

Termin i sposób załatwienia

Zgłoszenia wyjazdu oraz powrotu dokonuje się bezpośrednio po złożeniu formularza.

Jeśli chcesz otrzymać zaświadczenie potwierdzające zgłoszenie wyjazdu za granicę lub powrotu, zgłoś to w czasie składania wniosku.

 

Podstawa prawna

  • ustawa z 24.09.2010 r. o ewidencji ludności

 

Tryb odwoławczy

Nie występuje.

 

Załączniki:

1. Pelnomocnictwo

2. SO zgłoszenie powrotu

3. SO zgłoszenie wyjazdu

4. WSO klauzula ewidencja ludnosci