Karta informacyjna do wstępnego podziału nieruchomości

Załącznik