Karta informacyjna dot. wydania zaświadczenia o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego - na wniosek

Załącznik