Wniosek o wydanie zaświadczenia w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w związku z potrzebą dokonania czynności prawnej

Załącznik