Wniosek o wydanie zaświadczenia w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego

Załącznik