Wniosek o przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy

Załącznik