Wniosek o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu gruntów w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

Wniosek o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu gruntów w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego