Podatki i opłaty

 

Klauzula informacyjna - podatki i opłaty lokalne  

 

1. Podatek od nieruchomości:

- karta informacyjna - podatek od nieruchomości

- informacja dot. wysokości podatku od nieruchomości w 2022 r.

- informacja dot. wysokości podatku od nieruchomości w 2021 r.

 

 

 

  

Druki obowiązujące od 01.07.2019 r. - Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30.05.2019 r. w sprawie wzorów informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości (Dz. U. z 2019 r. poz. 1104) 

 

Osoby fizyczne: 

- druk IN-1 - informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych

- druk ZIN -1 załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu 

- druk ZIN-2 załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania 

- druk ZIN-3 załączniki do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - dane pozostałych podatników 

 

Osoby prawne: 

- druk DN-1 - deklaracja na podatek od nieruchomości

- ZDN-1 załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu

- ZDN-2 załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania

 

2. Podatek leśny:

- karta informacyjna - podatek leśny

- informacja dot. stawki podatku leśnego 2022 r.

- informacja dot. stawki podatku leśnego 2021 r.

 

 

 

Druki obowiązujące od 01.07.2019 r. - Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 03.06.209 r. w sprawie wzorów informacji o lasach i deklaracji na podatek leśny (Dz. U. z 2019 r. poz. 1126) 

 

 Osoby fizyczne: 

- druk IL-1 informacja o lasach

- druk ZIL-1 załącznik do informacji o lasach - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu  

- druk ZIL-2 załącznik do informacji o lasach - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania

- druk ZIL-3 załącznik do informacji o lasach - dane pozostałych podatników

 

 Osoby prawne: 

- druk DL-1 deklaracja na podatek leśny

- druk ZDL-1 załącznik do deklaracji na podatek leśny - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu

- druk ZDL-2 załącznik do deklaracji na podatek leśny - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania


3. Podatek rolny:

- karta informacyjna - podatek rolny

- informacja dot. stawki podatku rolnego 2022 r.

- informacja dot. stawki podatku rolnego 2021 r.

 

 

 

Druki obowiązujące od 01.07.2019 r. - Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30.05.2019 r. w sprawie wzorów informacji o gruntach i deklaracji na podatek rolny (Dz. U. z 2019 r. poz. 1105) 

 

Osoby fizyczne:

- druk IR-1 informacja o gruntach

- druk ZIR-1 załącznik do informacji o gruntach - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu

- druk ZIR-2 załącznik do informacji o gruntach - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania

- druk ZIR-3 załącznik do informacji o gruntach - dane pozostałych podatników

 

Osoby prawne: 

- druk DR-1 deklaracja na podatek rolny

- druk ZDR-1 załącznik do deklaracji na podatek rolny - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu

- druk ZDR-2 załącznik do deklaracji na podatek rolny - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowani 

 

4. Podatek od środków transportowych:

- karta informacyjna - podatek od środków transportowych

- informacja dot. wysokosci stawek podatku od środków transportu na 2022 r.

- informacja dot. wysokosci stawek podatku od środków transportu na 2021 r.

- druk - Deklaracja na podatek od środków transportowych   

- druk - załącznik do deklaracji na podatek od środków transportowych

 

 

Wniosek o wydanie zaświadczenia w celu wykreślenia hipoteki z księgi wieczystej

Wydanie zaświadczenia o zaleganiu/niezaleganiu w opłatach niepodatkowych