Podanie o wydanie zaświadczenia o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą

ZAŁĄCZNIK