Wniosek o wpisanie zagranicznego aktu małżeństwa do polskich ksiąg stanu cywilnego

ZAŁĄCZNIK