Wniosek o wpisanie zagranicznego aktu zgonu do polskich ksiąg stanu cywilnego

ZAŁĄCZNIK