Ulgi w spłacie podatków i opłat

Wykaz podmiotów, którym Burmistrz Miasta Puszczykowa w 2020 roku udzielił ulg w zakresie podatków i opłat w łącznej kwocie przewyższającej 500,00 zł

Wykaz podmiotów, którym Burmistrz Miasta Puszczykowa w 2020 roku udzielił ulg w zakresie podatków i opłat w łącznej kwocie przewyższającej 500,00 zł

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym Burmistrz Miasta Puszczykowa w 2020 roku udzielił pomocy publicznej

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym Burmistrz Miasta Puszczykowa w 2020 roku udzielił pomocy publicznej

Wykaz podmiotów, którym Burmistrz Miasta Puszczykowa w 2019 roku udzielił ulg w zakresie podatków i opłat w łącznej kwocie przewyższającej 500,00 zł

Wykaz podmiotów, którym Burmistrz Miasta Puszczykowa w 2019 roku udzielił ulg w zakresie podatków i opłat w łącznej kwocie przewyższającej 500,00

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym Burmistrz Miasta Puszczykowa w 2019 roku udzielił pomocy publicznej

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym Burmistrz Miasta Puszczykowa w 2019 roku udzielił pomocy publicznej

Wykaz podmiotów, którym Burmistrz Miasta Puszczykowa w 2018 roku udzielił ulg w zakresie podatków i opłat w łącznej kwocie przewyższającej 500,00 zł

Wykaz podmiotów, którym Burmistrz Miasta Puszczykowa w 2018 roku udzielił ulg w zakresie podatków i opłat w łącznej kwocie przewyższającej 500,00 zł

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym Burmistrz Miasta Puszczykowa w 2018 roku udzielił pomocy publicznej

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym Burmistrz Miasta Puszczykowa w 2018 roku udzielił pomocy publicznej

Wykaz podmiotów, którym Burmistrz Miasta Puszczykowa w 2017 roku udzielił ulg w zakresie podatków i opłat w łącznej kwocie przewyższającej 500,00 zł

Wykaz podmiotów, którym Burmistrz Miasta Puszczykowa w 2017 roku udzielił ulg w zakresie podatków i opłat w łącznej kwocie przewyższającej 500,00 zł

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym Burmistrz Miasta Puszczykowa w 2017 roku udzielił pomocy publicznej

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym Burmistrz Miasta Puszczykowa w 2017 roku udzielił pomocy publicznej

Wykaz podmiotów, którym Burmistrz Miasta Puszczykowa w 2016 roku udzielił ulg w zakresie podatków i opłat w łącznej kwocie przewyższającej 500,00 zł

Wykaz podmiotów, którym Burmistrz Miasta Puszczykowa w 2016 roku udzielił ulg w zakresie podatków i opłat w łącznej kwocie przewyższającej 500,00 zł

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym Burmistrz Miasta Puszczykowa w 2016 roku udzielił pomocy publicznej

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym Burmistrz Miasta Puszczykowa w 2016 roku udzielił pomocy publicznej

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym Burmistrz Miasta Puszczykowa w 2015 r. udzielił pomocy publicznej

Wykaz osób, którym udzielono pomocy publicznej w 2015 roku

Wykaz podmiotów, którym Burmistrz Miasta Puszczykowa w 2015 r. udzielił ulg w zakresie podatków i opłat w łącznej kwocie przewyższających 500 zł

Wykaz udzielonych ulg w 2015 roku

Wykaz podmiotów, którym Burmistrz Miasta Puszczykowa w 2014 roku udzielił ulg w zakresie podatków i opłat w łącznej kwocie przewyższającej 500 zł

Wykaz udzielonych ulg w 2014 roku

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym Burmistrz Miasta Puszczykowa w 2014 roku udzielił pomocy publicznej

Wykaz osób, którym udzielono pomocy publicznej w 2014 roku

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym Burmistrz Miasta w 2013 r. udzielił pomocy publicznej

Wykaz osób, którym udzielono pomocy publicznej w 2013 roku

Wykaz podatników, którym Burmistrz Miasta Puszczykowa w 2013 roku udzielił ulg w zakresie podatków i opłat w łącznej kwocie przewyższającej 500,00 zł

  Wykaz udzielonych ulg 2013 r. 

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym Burmistrz Miasta w 2012 r. udzielił pomocy publicznej

Wykaz podmiotów, którym Burmistrz Miasta Puszczykowa w 2012 r. udzielił ulg w zakresie podatków i opłat w łącznej kwocie przewyższającej 500,00 zł

Wykaz podatników, którym w 2011 r. udzielono ulg w zakresie podatków i opłat w kwocie przewyższającej łącznie 500,00 zł

Wykaz podatników, którym w 2011 r. udzielono ulg w zakresie podatków i opłat w kwocie przewyższającej łącznie 500,00 zł
Imię i nazwisko/nazwa firmy Rodzaj ulgi Forma ulgi Wysokość ulgi Przyczyna zastosowania ulgi
Janina Czajka podatek od nieruchomości odroczenie XXX
Leśny Ośrodek Szkoleniowy podatek od nieruchomości odroczenie
Katarzyna Bekasiak podatek od nieruchomości odroczenie
Zbigniew Bekasiak podatek od nieruchomości odroczenie
Różański Andrzej podatek od spadków i darowizn raty
Stachowiak Bogna podatek od spadków i darowizn raty
Talarczyk Aurelia podatek od spadków i darowizn raty
Brączkowska Emilia podatek od spadków i darowizn raty
Talarczyk Walerian podatek od spadków i darowizn raty
Tomaszewska Urszula podatek od spadków i darowizn raty
Borowiak Anna podatek od spadków i darowizn raty
Wanda Magdziarek podatek od nieruchomości raty
Bolesław Leszczar podatek od nieruchomości raty
Beata Kałużna podatek od nieruchomości raty
Sibilska Irena podatek od spadków i darowizn umorzenie 3 224,50 zł ważny interes podatnika
Sypniewska Renata podatek od spadków i darowizn umorzenie 9 535,00 zł ważny interes podatnika
Kujawa Mirosław podatek od spadków i darowizn umorzenie 1 881,00 zł ważny interes podatnika
Kujawa Janusz podatek od spadków i darowizn umorzenie 1 881,00 zł ważny interes podatnika
Stefania Szymanowska podatek od nieruchomości umorzenie 716,00 zł ważny interes podatnika
Leśny Ośrodek Szkoleniowy podatek od nieruchomości umorzenie 10 124,00 zł ważny interes podatnika

Wykaz podatników, którym w 2010 r. udzielono ulg w zakresie podatków i opłat od nieruchomości w kwocie przewyższającej łącznie 500,00 zł

Wykaz podatników, którym w 2010 r. udzielono ulg w zakresie podatków i opłat od nieruchomości w kwocie przewyższającej łącznie 500,00 zł
 
Imię i nazwisko/
Nazwa firmy
Rodzaj ulgi
Forma ulgi
Wysokość ulgi
Przyczyny zastosowania
ulgi
Zenon Konieczny
podatek od nieruchomości
umorzenie
nal. gł.16.781,00 zł odsetki: 78,00 zł
ważny interes podatnika
Beata Pluta
podatek od nieruchomości
umorzenie
nal. gł. 3.573,00 zł odsetki: 128,00 zł
ważny interes podatnika
Andrzej Kociołek
podatek od nieruchomości
umorzenie
nal. gł. 496,00 zł odsetki: 22,00 zł
ważny interes podatnika
Leśny Ośrodek
Szkoleniowy
podatek od nieruchomości
umorzenie
nal. gł. 20.187,00 zł
ważny interes podatnika
Wanda Magdziarek
podatek od nieruchomości
raty
Małgorzata
Wojciechowska
podatek od nieruchomości
raty
Andrzej Kałużny
podatek od nieruchomości
raty
Leśny Ośrodek Szkoleniowy
podatek od nieruchomości
odroczenie
Zenon Konieczny
podatek od nieruchomości
odroczenie
Radzewski Aleksander
Podatek od spadków i darowizn
Raty
Ereńska-Barlo Hanna
Podatek od spadków i darowizn
Raty
Grzesiewski Włodzimierz
Podatek od spadków i darowizn
Raty
Grzesiewska Elżbieta
Podatek od spadków i darowizn
Raty
Cimcioch Krystyna
Podatek od spadków i darowizn
Raty
Borowski Grzegorz
Podatek od spadków i darowizn
odroczenie
Iwaszkiewicz -Rudoszański Jerzy
Podatek od spadków i darowizn
Raty
Bobrowska Maria
Podatek od spadków i darowizn
Raty
Vogt Zbigniew
Podatek od spadków i darowizn
odroczenie
Iwaszkiewicz-Rudoszańska Izabela
Podatek od spadków i darowizn
Umorzenie
nal. gł. 15.034,00 zł
ważny interes podatnika