Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu o przedłużeniu terminu ważności decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dn. 16.09.2014 r., znak:WOO-II.4210.5.2014.MB.11

Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu o przedłużeniu terminu ważności decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu z 16 września 2014 r. znak:WOO-II.4210.5.2014.MB.11 dla przedsięwzięcia polegającego na poszukiwaniu i rozpoznaniu złóż ropy naftowej i gazu ziemnego w obrębie obszaru koncesji nr 32/96/p Kórnik-Środa.