Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku

Publicznie dostępny wykaz danych

 
Zgodnie z przepisami prawa burmistrz jest obowiązany do zamieszczania danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku w Publicznie dostępnych wykazach. Burmistrz Miasta Puszczykowa prowadzi własny Publicznie dostępny wykaz danych, korzystając z aplikacji utrzymywanej i administrowanej przez Ministerstwo Środowiska - Ekoportal.