Nazwa, dane adresowe

Nazwa, dane adresowe

Liceum Ogólnokształcące
im. Mikołaja Kopernika w Puszczykowie
 
ul. Kasprowicza 3
62-041 Puszczykowo
telefon: (61) 8 133 411
 
DYREKTOR SZKOŁY: Przemysław Budzyński