Podstawy prawne działania

Podstawy prawne działania.

 
MOPS działa na podstawie:
 
  • Uchwały nr 137/II/96 Rady Miasta Puszczykowa z dnia 16.09.1996r w sprawie utworzenia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Ustawy z dnia 29 listopada 1990r o pomocy społecznej (Dz. U. z 1998r , Nr 64, poz. 414 ze zmianami)
  • Ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001r, Nr 142, poz. 1591 ze zmianami)
  • Ustawy z dnia 22 marca 1990r o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001r, Nr 142, poz. 1593 ze zmianami)
  • Ustawy z dnia 26 listopada 1998r o finansach publicznych (Dz. U. z 2003r, Nr 15, poz. 148 ze zmianami)
  • Statutu Miasta Puszczykowa
  • Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Puszczykowie