Oświadczenie majątkowe dyrektor szkoły Beaty Cierzniak za 2014 r.

Beata Cierzniak