Oświadczenie majątkowe dyrektor szkoły Beaty Cierzniak za 2015 r.

Beata Cierzniak