Oświadczenie majątkowe dyrektor szkoły Beaty Cierzniak za 2016 r.

 

Beata Cierzniak