Podstawy prawne działania

Podstawy prawne działania

  • Ustawa o samorządzie gminnym z 8 marca 1990 r. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 (art. 33 ust. 1 i 2)
  • Zarządzenie nr 69/16/VII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 31 października 2016 r. w sprawie:  zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Puszczykowie.         

 

Regulamin organizacyjny Urzędu Miejskiego w Puszczykowie

Schemat organizacyjny 31.10.2016

Zasady podpisywania pism

Zmiana Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Puszczykowie z 17.11.2016

Schemat organizacyjny 17.11.2016