Wystąpienie pokontrolne Najwyższej Izby Kontroli z dnia 11.12.2019 r. w zakresie „Rozwoju aktywności fizycznej dzieci i młodzieży".

Wystąpienie pokontrolne Najwyższej Izby Kontroli z dnia 11.12.2019 r. w zakresie „Rozwoju aktywności fizycznej dzieci i młodzieży".