Koordynator ds. dostępności

Dane adresowe

Katarzyna Nowak-Śronek
pokój nr 8

 tel. (61) 898 37 20
e-mail: dostepnosc@puszczykowo.pl