Księgowość i Podatki

Dane adresowe

 

Wiesława Bartłomiejczyk
 
pokój nr 12
 
tel. (61) 898 37 24
 
 
Beata Hojcz
 
pokój nr 12
 
tel. (61) 898 37 44
e-mail: hojcz@puszczykowo.pl
 
 
Magdalena Paisert
 
pokój nr 12
 
tel. (61) 898 37 15
e-mail: paisert@puszczykowo.pl

 

Anna Konieczna
 
pokój nr 6
 
tel. (61) 898 37 04

e-mail: konieczna@puszczykowo.pl  

 
Edyta Lulka
 
pokój nr 6
 
tel. (61) 898 37 12

  

Agnieszka Szejn

pokój nr 6
 
tel. (61) 898 37 04
 
 

Natalia Terka

pokój nr 11

tel. (61) 898 37 14
e-mail: terka@puszczykowo.pl