II konkurs ofert na realizację zadań publicznych na rok 2022 w sferze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz działań na rzecz integracji europejskiej

II konkurs ofert na realizację zadań publicznych na rok 2022  - w sferze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami.