Jesteś tutaj:   

2007

Uchwała nr 45/07/V z dnia 11 lipca 2007r. w sprawie: pośmiertnego nadania tytułu "Zasłużonego dla Miasta Puszczykowa" panu Witoldowi Frankowskiemu.

 
Uchwała Nr 45/07/V
Rady  Miasta  Puszczykowa
z dnia 11 lipca 2007 r.
 
w sprawie: pośmiertnego nadania tytułu "Zasłużonego dla Miasta Puszczykowa" panu Witoldowi Frankowskiemu
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz § 6 ust. 2 Statutu Miasta Puszczykowa (Uchwała Rady Miasta Puszczykowa Nr 112/04/IV z dnia 06 lipca 2004 r. ze zm.) - Rada Miasta Puszczykowa uchwala, co następuje:
 
§1.
Rada Miasta Puszczykowa pośmiertnie nadaje tytuł "Zasłużonego dla Miasta Puszczykowa" panu Witoldowi Frankowskiemu za szczególnie zasłużoną dla miasta Puszczykowa działalność.
 
§2.
 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.
 
§3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
 
 
Uzasadnienie
Urodził się w Zdroju koło Grodziska Wlkp. Jego ojciec, nauczyciel i dyrektor lokalnej szkoły, wychowywał swoje dzieci, w duchu patriotycznym - szczególnie synów. Niektórzy członkowie rodziny, będący oficerami Wojska Polskiego i członkami armii podziemnej, za bohaterstwo w walce z okupantem w czasie II Wojny Światowej, zapłacili najwyższą cenę. Żona z córką została zesłana do obozu koncentracyjnego. Syn Mścisław, oficer Wojska Polskiego, został ścięty w Berlinie. Drugi syn, Stefan był prześladowany przez Niemców w Poznaniu.
Witold Frankowski ukończył Szkołę Handlową z dyplomem kupca. Pracował w kilku firmach spożywczych do czasu, kiedy w latach pięćdziesiątych założył we Wschowie koło Leszna własną działalność gospodarczą otwierając dwa sklepy - antykwariat i sklep z nowoczesnymi meblami, a później z upominkami. W Puszczykowie był aktywnym społecznikiem. Pełnił mandat radnego. Dał się zapamiętać jako człowiek pogodny i pełen pasji. Kochał ludzi, zwłaszcza młodych, z którymi mógł rozmawiać godzinami - głównie o sztuce, która wypełniała jego życie. Zagrał w pięćdziesięciu sztukach teatralnych w powojennym teatrze objazdowym. Był rzeźbiarzem, który ze zwykłej sklejki potrafił wyczarować dzieła sztuki. Jest współtwórcą herbu Puszczykowa. Był zasłużonym Obywatelem naszego Miasta.
 
 
Przewodniczący Rady
Marek Błajecki
Lista wiadomości