Jesteś tutaj:   

2007

Uchwała nr 19/07/V z dnia 31 stycznia 2007 r. w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta na 2007 r.

 
Uchwała  nr 19/07/V
Rady Miasta Puszczykowa
z dnia 31 stycznia 2007 r.
 
 
w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta na 2007 r.
 
 
 
 
Na podstawie art. 18 ust. 1 i art.1 i art.   lity estety pełna listę zmian, którą załączyłem do poprzedniej uchwały 21 ust. 2 ustawy z dnia 08.03.90 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r.  Nr 142, poz. 1591  zmiany; Dz.U.2002 r. nr 23 poz.220, Dz.U.2002 r. nr 62 poz.558, Dz.U.2002 r. nr 113 poz.984, Dz.U.2002 r. nr 153 poz.1271, Dz.U.2002 r. nr 214 poz.1806, 2003 r. nr 80 poz.717,  Dz.U.2003 r. nr 162 poz.1568, 2004 r. nr 102 poz. 1055, Dz.U.2004 r. nr 116 poz.1203, Dz.U.2004 r. nr 167 poz.1759, 2005 r. nr 172 poz.1441, 2005 r. nr 175 poz. 1457 oraz 2006 r. 17 poz. 128) oraz  § 83 pkt. 1 i 2 Statutu Miasta Puszczykowa, Rada Miasta postanawia:
 
 
 
§ 1.
 
Zatwierdzić plan pracy Komisji Rewizyjnej na 2007 rok stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
 
 
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej.
 
 
§ 3.
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Lista wiadomości