Jesteś tutaj:   

2007

Uchwała Nr 72/07/V Rady Miasta Puszczykowa z dnia 14 listopada 2007r. w sprawie: podatku od środków transportowych.

Uchwała Nr 72/07/V 
Rady Miasta Puszczykowa
z dnia 14 listopada 2007r.
 
w sprawie: podatku od środków transportowych.
 
                Na podstawie art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tj. Dz. U. z 2006 r. Nr 121 poz. 844, zm.: Dz. U. z 2006 r. Nr 220 poz. 1601, Nr 225 poz. 1635, Nr 249 poz. 1828, Nr 251 poz. 1847, Nr 245 poz. 1775) oraz art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591, zm.: Dz. U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457, z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337, z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218) Rada Miasta Puszczykowa uchwala co następuje:
 
§ 1
 
Podatek od środków transportowych wynosi rocznie:
 
1.    od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton wyprodukowanego do dnia 31 grudnia 2000 r., nie posiadającego i posiadającego: katalizator spalin, reduktor dźwięków pracy silnika, napęd gazowy lub napęd na biopaliwo:
 
a/ powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie................................................................................................... 550,-zł;
c/ powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie......................................................................................................... 715,-zł;
d/ powyżej 9 ton a poniżej 12 ton................................................................................................................. 825,-zł.
 
2.    od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton wyprodukowanego po dniu 31 grudnia 2000r., nie posiadającego i posiadającego: katalizator spalin, reduktor dźwięków pracy silnika, napęd gazowy lub napęd na biopaliwo:
 
a/ powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie................................................................................................... 517,-zł;
c/ powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie......................................................................................................... 682,-zł;
d/ powyżej 9 ton a poniżej 12 ton................................................................................................................. 792,-zł.
 
  1. od samochodu ciężarowego z zawieszeniem osi jezdnych pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne o dopuszczalnej masie całkowitej:
 
a/ równej lub wyższej niż 12 ton a mniejszej niż 15 ton:
- o liczbie osi - dwie..................................................................................................................................... 1045,-zł;
b/ równej lub wyższej niż 15 ton:
- o liczbie osi - dwie..................................................................................................................................... 1067,-zł;
c/ równej lub wyższej niż 12 ton a mniejszej niż 21 ton:
- o liczbie osi - trzy...................................................................................................................................... 1430,-zł;
d/ równej lub wyższej niż 21 ton:
- o liczbie osi - trzy...................................................................................................................................... 1485,-zł;
 
e/ równej lub wyższej niż 12 ton a mniejszej niż 25 ton
- o liczbie osi - cztery i więcej.................................................................................................................... 1650,-zł;
f/ równej lub wyższej niż 25 ton a mniejszej niż 27 ton:
- o liczbie osi - cztery i więcej.................................................................................................................... 1760,-zł;
g/ równej lub wyższej niż 27 ton a mniejszej niż 29 ton:
- o liczbie osi - cztery i więcej.................................................................................................................... 1870,-zł;
h/ równej lub wyższej niż 29 ton:
- o liczbie osi - cztery i więcej...................................................................................................................... 1980,-zł.
 
  1. od samochodu ciężarowego z innym systemem zawieszenia osi jezdnych niż wymienione w § 1, pkt 3 o dopuszczalnej masie całkowitej:
 
a/ równej lub wyższej niż 12 ton a mniejszej niż 15 ton:
- o liczbie osi - dwie..................................................................................................................................... 1100,-zł;
b/ równej lub wyższej niż 15 ton:
- o liczbie osi - dwie..................................................................................................................................... 1377,-zł;
c/ równej lub wyższej niż 12 ton a mniejszej niż 21 ton:
- o liczbie osi - trzy...................................................................................................................................... 1485,-zł;
d/ równej lub wyższej niż 21 ton a mniejszej niż 23 tony:
- o liczbie osi - trzy...................................................................................................................................... 1540,-zł;
e/ równej lub wyższej niż 23 tony:
- o liczbie osi - trzy...................................................................................................................................... 1736,-zł;
f/ równej lub wyższej niż 12 ton a mniejszej niż 25 ton:
- o liczbie osi - cztery i więcej.................................................................................................................... 1705,-zł;
g/ równej lub wyższej nią 25 ton a mniejszej niż 27 ton:
- o liczbie osi - cztery i więcej.................................................................................................................... 1815,-zł;
h/ równej lub wyższej niż 27 ton a mniejszej niż 29 ton:
 - o liczbie osi - cztery i więcej................................................................................................................... 1925,-zł;
j/ równej lub wyższej niż 29 ton:
- o liczbie osi cztery i więcej........................................................................................................................ 2580,-zł.
 
5.    od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton - wyprodukowanego do dnia 31 grudnia 2000r., nie posiadającego i posiadającego: katalizator spalin, reduktor dźwięków pracy silnika, napęd gazowy lub napęd na biopaliwo:              1430,-zł.
 
6.    od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton - wyprodukowanego po dniu 31 grudnia 2000r., nie posiadającego i posiadającego: katalizator spalin, reduktor dźwięków pracy silnika, napęd gazowy lub napęd na biopaliwo:              1320-zł.
 
7.    od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą z zawieszeniem osi jezdnych pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:
 
a/ równej lub wyższej niż 12 ton a mniejszej niż 31ton:
- o liczbie osi - dwie..................................................................................................................................... 1540,-zł;
b/ równej lub wyższej niż 31 ton do 36 ton włącznie:
- o liczbie osi - dwie..................................................................................................................................... 1565,-zł;
c/ powyżej 36 ton:
- o liczbie osi - dwie..................................................................................................................................... 1575,-zł;
d/ równej lub wyższej niż 12 ton do 36 ton włącznie:
- o liczbie osi - trzy i więcej........................................................................................................................ 1650,-zł;
e/ powyżej 36 ton a mniej niż 40 ton:
- o liczbie osi - trzy i więcej........................................................................................................................ 1705,-zł;
f/ równej lub wyższej niż 40 ton:
- o liczbie osi trzy i więcej............................................................................................................................ 1903,-zł.
 
8.    od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą z innym systemem zawieszenia osi jezdnych niż wymienione w § 1, pkt 7 o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:
 
a/ równej lub wyższej nią 12 ton a mniejszej niż 31ton:
- o liczbie osi - dwie..................................................................................................................................... 1595,-zł;
b/ równej lub wyższej niż 31 ton do 36 ton włącznie:
- o liczbie osi - dwie..................................................................................................................................... 1996,-zł;
c/ wyższej niż 36 ton:
- o liczbie osi - dwie..................................................................................................................................... 2132,-zł;
d/ równej lub wyższej niż 12 ton do 36 ton włącznie:
- o liczbie osi - trzy i więcej.......................................................................................................................... 1898,-zł:
e/ powyżej 36 ton a mniej niż 40 ton:
- o liczbie osi trzy i więcej............................................................................................................................ 1925,-zł;
f/ równej lub wyższej niż 40 ton:
- o liczbie osi trzy i więcej............................................................................................................................ 2580,-zł.
 
9.    od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton wyprodukowanej do dnia 31 grudnia 2000r., z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego........................................................................................................................... 264,-zł.
 
10.    od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton wyprodukowanej po dniu 31 grudnia 2000r., z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego........................................................................................................................... 253,-zł.
 
11.    od przyczepy lub naczepy z zawieszeniem osi jezdnych pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne, która łącznie z pojazdem silnikowym posiada dopuszczalną masę całkowitą zespołu pojazdów, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:
 
a/ równej lub wyższej niż 12 ton a mniejszej niż 25 ton:
- o liczbie osi - jedna...................................................................................................................................... 264,-zł;
b/ równej lub wyższej niż 25 ton:
- o liczbie osi - jedna...................................................................................................................................... 352,-zł;
c/ równej lub wyższej niż 12 ton a mniejszej niż 28 tony:
- o liczbie osi - dwie....................................................................................................................................... 264,-zł;
 
d/ równej lub wyższej niż 28 tony a mniejszej niż 33 ton:
- o liczbie osi - dwie....................................................................................................................................... 675,-zł;
e/ równej lub wyższej niż 33 ton a mniejszej niż 38 ton:
- o liczbie osi - dwie....................................................................................................................................... 935,-zł;
f/ równej i wyższej niż 38 ton:
- o liczbie osi - dwie..................................................................................................................................... 1265,-zł;
g/ równej lub wyższej niż 12 ton a mniejszej niż 38 ton:
- o liczbie osi - trzy i więcej........................................................................................................................... 746,-zł;
h/ równej lub wyższej niż 38 ton:
- o liczbie osi - trzy i więcej........................................................................................................................... 991,-zł.
 
12.    przyczepy lub naczepy z innym systemem zawieszenia osi jezdnych niż wymieniona w § 1, pkt 11, która łącznie z pojazdem silnikowym posiada dopuszczalną masę całkowitą zespołu pojazdów, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:
 
a/ równej lub wyższej niż 12 ton a mniejszej niż 25 ton:
- o liczbie osi - jedna...................................................................................................................................... 352,-zł;
b/ równej lub wyższej niż 25 ton:
-o liczbie osi - jedna....................................................................................................................................... 618,-zł;
c/ równej lub wyższej niż 12 ton a mniejszej niż 28 tony:
- o liczbie osi - dwie....................................................................................................................................... 341,-zł;
d/ równej lub wyższej niż 28 tony a mniejszej niż 33 ton:
- o liczbie osi - dwie....................................................................................................................................... 935,-zł;
e/ równej lub wyższej niż 33 ton a mniejszej niż 38 ton:
- o liczbie osi - dwie..................................................................................................................................... 1421,-zł;
f/ równej i wyższej niż 38 ton:
- o liczbie osi - dwie..................................................................................................................................... 1870,-zł;
g/ równej lub wyższej niż 12 ton a mniejszej niż 38 ton:
- o liczbie osi - trzy i więcej........................................................................................................................ 1038,-zł;
h/ równej lub wyższej niż 38 ton:
- o liczbie osi - trzy i więcej......................................................................................................................... 1410,-zł.
 
13.    od autobusu , w zależności od liczby miejsc do siedzenia - wyprodukowanego do dnia 31 grudnia 2000 r.:
 
a/ mniej niż 15 miejsc...................................................................................................................................... 418,-zł;
b/ równej lub wyższej niż 15 miejsc do 29 miejsc....................................................................................... 748,-zł;
c/ równej lub wyższej niż 30 miejsc............................................................................................................ 1430,-zł.
 
14.    od autobusów, w zależności od liczby miejsc do siedzenia - wyprodukowanego po dniu 31 grudnia 2000 r.:
 
a/ mniej niż 15 miejsc...................................................................................................................................... 396,-zł;
b/ równej lub wyższej niż 15 miejsc do 29 miejsc....................................................................................... 726,-zł;
c/ równej lub wyższej niż 30 miejsc............................................................................................................ 1353,-zł.
 
15.    od autobusu w zależności od liczby miejsc do siedzenia, którego jedynym źródłem zasilania jest gaz, energia elektryczna lub biopaliwo - bez względu na datę produkcji:
 
a/ mniej niż 15 miejsc...................................................................................................................................... 352,-zł;
b/ równej lub wyższej niż 15 miejsc do 29 miejsc....................................................................................... 660,-zł;
c/ równej lub wyższej niż 30 miejsc............................................................................................................ 1320,-zł.
 
§ 2
 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Puszczykowa
 
§ 3
 
Traci moc uchwała Nr 179/05/IV Rady Miasta Puszczykowa z dnia 6 grudnia 2005 r. w sprawie podatku od środków transportowych.
 
 
§ 4
 
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i ma zastosowanie do podatku należnego począwszy od 01.01.2008 r. oraz podlega ogłoszeniu przez umieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego oraz opublikowaniu w "Echu Puszczykowa".
 
Uzasadnienie
 
 
Stosownie do treści art. 10 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006 r., nr 121, poz. 844 ze zm.) rada gminy, w drodze uchwały, określa wysokość stawek w podatku od środków transportowych, z tym, że stawki te nie mogą przekroczyć rocznie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych a także muszą być większe od stawek minimalnych podanych do publicznej wiadomości w publikowanych co roku obwieszczeniach Ministra Finansów.
Przy konstruowaniu budżetu na rok 2008, przyjęto wzrost dochodów z podatku od środków transportowych. Podwyżka ta jest ściśle związana z planami inwestycyjnymi Miasta. Inwestycje w postaci rozbudowy infrastruktury miejskiej a następnie jej utrzymania wiążą się z wydatkami. Przy ustalaniu wysokości stawek podatku od środków transportowych uwzględniono zarówno potrzeby fiskalne miasta, jak również liczbę, rodzaj, wiek oraz system zawieszenia środków transportowych zgłoszonych do opodatkowania na terenie miasta.
 
 
Przewodniczący Rady
Marek Błajecki
 
Lista wiadomości