Jesteś tutaj:   

2008

Uchwała Nr 131/08/V Rady Miasta Puszczykowa z dnia 28 maja 2008 r. w sprawie: pośmiertnego nadania tytułu „Zasłużony dla Miasta Puszczykowa” panu Arkademu Fiedlerowi.

Uchwała Nr 131/08/V
Rady  Miasta  Puszczykowa
z dnia 28 maja 2008 r
w sprawie: pośmiertnego nadania tytułu "Zasłużony dla Miasta Puszczykowa" panu Arkademu Fiedlerowi.
Na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) oraz § 6 Statutu Miasta Puszczykowa - Rada Miasta Puszczykowa uchwala, co następuje:
 §1. Rada Miasta Puszczykowa pośmiertnie nadaje tytuł "Zasłużony dla Miasta Puszczykowa" panu Arkademu Fiedlerowi za szczególnie zasłużoną dla miasta Puszczykowa działalność.
 §2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Puszczykowa.
 §3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
Przewodniczący Rady Miasta
Marek Błajecki
Uzasadnienie
Był synem Antoniego Fiedlera, poznańskiego poligrafa i wydawcy. Ukończył szkołę realną w Poznaniu a następnie studiował filozofię i nauki przyrodnicze na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz na uniwersytecie w Poznaniu. Studia te zostały przerwane wybuchem I wojny światowej. W 1917 Fiedler debiutował cyklem wierszy "Czerwone światło ogniska" na łamach poznańskiego dwutygodnika "Zdrój". W latach 1918-1919 brał udział w powstaniu wielkopolskim (był szefem sztabu dowództwa Żandarmerii Krajowej). W latach 1922-1923 studiował i ukończył Akademię Sztuk GraficznychLipsku, zdobywając tytuł mistrza chemigrafii. W 1926 wydał pierwszą książkę "Przez wiry i porohy Dniestru". W 1927 wyjechał w pierwszą z 30 podróży po świecie, w czasie których m.in. zbierał okazy fauny dla polskich muzeów przyrodniczych.
II wojna światowa zastała Fiedlera na Tahiti skąd w lutym 1940 przez Francję dotarł do Wielkiej Brytanii. W latach 1940-1941 przebywał wśród polskich lotników dokumentując ich wrażenia z lotów bojowych, które były podstawą książki Dywizjon 303 (zainspirowanej "Pamiętnikiem pilota 111 eskadry myśliwskiej" Mirosława Fericia). W latach 1942-1943 pływał na polskich statkach co zaowocowało książką upamiętniającą losy załóg polskich statków handlowych Dziękuję ci, kapitanie.
W 1946 Fiedler powrócił do kraju. Od 1951 mieszkał w Puszczykowie pod Poznaniem, gdzie w 1974 założył muzeum, w którym umieszczał eksponaty przywożone ze swoich podróży po świecie. Przyjaźnił się z rodziną Antoniewiczów, przede wszystkim z red. Zdzisławem Antoniewiczem, korespondował z mieszkającym na Węgrzech red. Rolandem Antoniewiczem.
Zmarł 7 marca 1985 r. w Poznaniu, a został pochowany na cmentarzu w Puszczykowie. Autorem rzeźby głowy pisarza umieszczonej na jego grobie jest Adam Haupt.
Arkady Fiedler był laureatem wielu nagród, m.in. nagrody literackiej miasta Poznania i Wawrzynu Akademickiego Polskiej Akademii Literatury (1936), nagrody ministra kultury i sztuki II stopnia za literaturę podróżniczą (1963), nagrody prezesa Rady Ministrów za twórczość dla dzieci i młodzieży (1974) oraz nagrody państwowej I stopnia za całokształt twórczości (1978). Odznaczony został także m.in. Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski (1964), Orderem Uśmiechu (1969), Orderem Sztandaru Pracy I Klasy (1974) i Orderem Budowniczych Polski Ludowej (1979).
Arkady Fiedler jest też patronem kilkudziesięciu szkół.
Lista wiadomości