Jesteś tutaj:   

2009

Uchwała Nr 232/09/V Rady Miasta Puszczykowa z dnia 8 października 2009 r. w sprawie: nadania tytułu „Zasłużony dla Miasta Puszczykowa” panu Zdzisławowi Pałczyńskiemu.

Uchwała Nr 232/09/V
Rady Miasta Puszczykowa
z dnia 8 października 2009 r.
 
w sprawie: nadania tytułu „Zasłużony dla Miasta Puszczykowa” panu Zdzisławowi Pałczyńskiemu.
 
Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz § 6 Statutu Miasta Puszczykowa – Rada Miasta Puszczykowa uchwala, co następuje:
 
§1. Rada Miasta Puszczykowa nadaje tytuł „Zasłużony dla Miasta Puszczykowa” panu Zdzisławowi Pałczyńskiemu za szczególnie zasłużoną dla miasta Puszczykowa działalność.
§2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Puszczykowa.
§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
 
Przewodniczący Rady Miasta
/-/ Marek Błajecki
 
Uzasadnienie
Zdzisław Pałczyński – ur. w 1927 roku w Mosinie. Pasjonat ptaków i miłośnik przyrody. Ze świadomości, że na naszych oczach giną różne gatunki ptaków oraz z rozpowszechniania idei ich ochrony, zrodził się pomysł nagrywania ptasich głosów. U progu lat 80., kiedy pan Zdzisław Pałczyński rozpoczynał swoją przygodę z utrwalaniem ptasich śpiewów, traktował tę działalność hobbistycznie. Z czasem jednak, pokonując bariery techniczne i technologiczne, pomimo braku pomocy oraz wzorów, podjął się jako pierwszy w Polsce, systematycznego i profesjonalnego nagrywania głosów ptaków. Samodzielnie stworzył m.in. specjalną antenę kierunkową do ogniskowania dźwięków.
W 1991 roku „Polskie Nagrania” wydały pierwszą płytę analogową pt. Głosy ptaków Wielkopolskiego Parku Narodowego. Od tego czasu pan Zdzisław Pałczyński, własnym staraniem, wydał 12 tytułów kaset magnetofonowych, a następnie 11 tytułów płyt kompaktowych, cieszących się przychylnymi opiniami zarówno znawców tematu, jak i zwykłych odbiorców. Nagrania, stworzone przez pana Zdzisława Pałczyńskiego, mają charakter relaksujący oraz dydaktyczny. Te pierwsze, pobudzając wyobraźnię, pozwalają znaleźć się w dzikiej głuszy, puszczy czy lesie, ale wykorzystywane są również w terapii dziecięcej. Drugi rodzaj nagrań wykorzystywany jest głównie do nauki rozpoznawania głosów i śpiewów ptaków. Szczególne uznanie zyskał 2-płytowy album pt. Głosy ptaków Polski, który wraz ze świeżo wydanym Suplementem (wykonanym we współpracy z panem Krzysztofem Paszkowskim) zawiera nagrania 193 gatunków ptaków (album posiada zalecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu jako środek dydaktyczny do nauki w szkolnictwie).
Pan Zdzisław Pałczyński materiały do nagrań zbiera na terenie całego kraju, głównie w parkach narodowych, rezerwatach przyrody oraz dzikich ostępach z dala od cywilizacji. Szczególne zamiłowanie ma jednak do rodzimych, puszczykowskich stron i Wielkopolskiego Parku Narodowego, na zamówienie którego powstała najnowsza płyta, wydana z końcem 2008 roku (nagrana we współpracy z panem Krzysztofem Paszkowskim).
Pan Zdzisław Pałczyński w swoim archiwum oprócz nagrań śpiewów i głosów dzikich ptaków, posiada również głosy ptaków udomowionych, niektórych ptaków egzotycznych oraz inne dźwięki natury – głosy ssaków, płazów, owadów oraz odgłosy zjawisk przyrody: burzy, deszczu, szumu fal i lasu. W sumie pan Zdzisław Pałczyński zarchiwizował ponad 250 głosów różnych gatunków zwierząt i dźwięków przyrody.
Nagrania pana Zdzisława Pałczyńskiego były wykorzystywane w ścieżkach dźwiękowych filmów przyrodniczych oraz jako ilustracje dźwiękowe do tomiku wierszy Wandy Chotomskiej. Ponadto, utrwalone przez pana Zdzisława Pałczyńskiego głosy ptaków posłużyły jako załączniki dźwiękowe do 2-tomowego dzieła wybitnego polskiego ornitologa Andrzeja Kruszewicza pt. Ptaki Polskie.
Podczas odbywającej się w grudniu 2008 roku w Poznaniu Międzynarodowej Konferencji Klimatycznej, płyta z nagraniami autorstwa pana Zdzisława Pałczyńskiego była wręczana zagranicznym gościom. Dodatkowym atutem płyty, oprócz wysokiej jakości dźwięków, było jej proekologiczne wykonanie – pudełko, ulotka oraz trey do płyty zostały w całości wykonane z makulatury.
Pan Zdzisław Pałczyński był bohaterem licznych wywiadów i reportaży, ukazujących się w prasie, radiu i telewizji. Medyczne Forum Zdrowia „Quo Vadis” z Gdańska przyznało panu Zdzisławowi Pałczyńskiemu nagrodę specjalną za stworzenie kolekcji nagrań – Arcydzieł ptasiego śpiewu. Płytę zatytułowaną Ptaki doliny Biebrzy odtwarzano podczas Targów Turystycznych w Berlinie, zaś jej fragmenty opublikował w Internecie tygodnik Der Spiegel.
Autor Głosów ptaków Polski doczekał się wielu naśladowców i kontynuatorów, uchodzi za autorytet w dziedzinie utrwalania ptasich śpiewów zarówno w Polsce, jak i na świecie. Nazwisko pana Zdzisława Pałczyńskiego jest jednoznacznie kojarzone z Puszczykowem.
Jak przyznaje pan Zdzisław Pałczyński, najwspanialszą rekompensatą za lata pionierskiej pracy, pełnej trudów i wyrzeczeń, byłoby podjęcie działań na rzecz ochrony ginących gatunków ptaków.
Lista wiadomości