Uchwała Nr 330/14/VI Rady Miasta Puszczykowa z dnia 21 października 2014 r. w sprawie: przyznania stypendium sportowego.

 
Uchwała Nr 330/14/VI
Rady Miasta Puszczykowa
z dnia 21 października 2014 r.
 
w sprawie: przyznania stypendium sportowego.
 
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 10 i art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zmianami) oraz art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2014 r. poz. 715) oraz § 2 ust. 1 i 2 pkt 1, § 3 ust. 1, § 4 ust. 1 i 2, § 5 ust. 1 i 3, § 6 ust. 3-5 Uchwały Nr 113/11/VI Rady Miasta Puszczykowa z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie: okresowych stypendiów sportowych (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2012 poz. 545) Rada Miasta Puszczykowa uchwala, co następuje:
 
§ 1. Przyznaje się stypendium sportowe Wiktorii Rutkowskiej w wysokości 600 zł miesięcznie w okresie od 1 lipca 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.
 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Puszczykowa.
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
Przewodniczący Rady Miasta
/-/ Janusz Szafarkiewicz
 
Uzasadnienie
 
Do Urzędu wpłynął wniosek o przyznanie stypendium sportowego Wiktorii Rutkowskiej. Zgodnie z Uchwałą Nr 113/11/VI Rady Miasta Puszczykowa z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie: okresowych stypendiów sportowych powołana została Komisja Stypendialna, która wydała pozytywną opinię w sprawie złożonego wniosku, proponując przyznanie stypendium w wysokości 600 zł miesięcznie.
 
Wiktoria Rutkowska jest mieszkanką Puszczykowa (reprezentującą AZS Poznań) i jedną z najlepszych tenisistek naszego kraju w dwóch kategoriach wiekowych - do lat 12 i 14. Należy do kadry narodowej, reprezentując Polskę na turniejach indywidualnych i drużynowych o randze mistrzostw Europy i świata. Do największych sukcesów Wiktorii należy zaliczyć:
-        Halowe Indywidualne Mistrzostwo Polski do lat 16 (styczeń, 2014),
-        Halowe Mistrzostwo Polski w grze podwójnej do lat 14 (styczeń, 2014),
-        Halowe Drużynowe Mistrzostwo Polski do lat 14 (styczeń, 2014),
-        Finał Drużynowych Mistrzostw Europy do lat 14 (luty, 2014),
-        1. miejsce w turnieju Tennis Europe do lat 14 (czerwiec 2013, maj 2014),
-        Wicemistrzostwo Polski w grze pojedynczej do lat 14 (sierpień, 2013).
 
Wiktoria posiada licencję zawodniczą Polskiego Związku Tenisowego. Obecnie zajmuje 3. miejsce na liście klasyfikacyjnej młodziczek (do lat 14) PZT. Na liście Tennis Europe (Międzynarodowej Federacji Tenisowej) zajmuje 25. miejsce (na 1014 sklasyfikowanych zawodniczek).
Wiktoria Rutkowska jest członkiem Kadry Narodowej Juniorów w tenisie na okres 1.01.2014-31.12.2014 i reprezentantką Polski na Drużynowe Mistrzostwa Europy.