Uchwała Nr 45/15/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 19 maja 2015 r. w sprawie: przyznania stypendium sportowego

 
Uchwała Nr 45/15/VII
Rady Miasta Puszczykowa
z dnia 19 maja 2015 r.
 
w sprawie: przyznania stypendium sportowego.
 
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 10 i art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zmianami) oraz art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857 ze zmianami) oraz § 2 ust. 1 i  2 pkt 1, § 3 ust. 1, § 4 ust. 1 i 2, § 5 ust. 1 i 3, § 6 ust. 3 Uchwały Nr 113/11/VI Rady Miasta Puszczykowa z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie: okresowych stypendiów sportowych (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2012 poz. 545 ze zmianami) Rada Miasta Puszczykowa uchwala, co następuje:
 
§ 1. Przyznaje się stypendium sportowe Wiktorii Rutkowskiej w wysokości 500 zł miesięcznie w okresie od 1 marca 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.
 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Puszczykowa.
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Przewodnicząca Rady Miasta
/-/ Małgorzata Hempowicz
 
 
Uzasadnienie
 
Do Urzędu wpłynął wniosek o przyznanie stypendium sportowego Wiktorii Rutkowskiej. Zgodnie z Uchwałą Nr 113/11/VI Rady Miasta Puszczykowa z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie: okresowych stypendiów sportowych powołana została Komisja Stypendialna, która wydała pozytywną opinię w sprawie złożonego wniosku, proponując przyznanie stypendium w wysokości 500 zł miesięcznie.
 
Wiktoria Rutkowska jest mieszkanką Puszczykowa (reprezentującą AZS Poznań) i obecnie  najlepszą tenisistką w kraju w kategorii do lat 16. Należy do kadry narodowej i reprezentuje Polskę na arenie międzynarodowej.
 
 Do największych sukcesów Wiktorii w latach 2014-2015 należy zaliczyć:
-        srebrny medal na Mistrzostwach Europy (lipiec 2014, Loano),
-        finały Drużynowych Mistrzostw Europy (luty 2014, Praga),
-        złoty medal w grze deblowej na Mistrzostwach Polski (luty 2014, Kraków),
-        1. miejsce w grze deblowej ITF Eddie Herr Category 1 (grudzień 2014, FL Bradenton USA),
-        Finał Drużynowych Mistrzostw Świata - 9. miejsce (Prostejov, Czechy),
-        1. miejsce gra singlowa TE Radom Cup Category 3,
-        1. miejsce w grze deblowej ITF Copernicus Bowl Category 4 (Warszawa 2014),
-        2. miejsce gra singlowa TE Tomaszewski Cup Category 1 (Warszawa 2014),
-        2. miejsce w grze deblowej TE TIM ESSONE Category 1 (marzec 2014, Francja),
-        2. miejsce w grze deblowej TE Opalenica Cup Category 2 (maj 2014),
-        2. miejsce gra singlowa TE Zabrze Cup Category 2 (maj 2014),
-        2. miejsce w grze deblowej Mistrzostw Polski (sierpień 2014, Warszawa),
-        1. miejsce gra singlowa w Halowych Mistrzostwach Polski (styczeń 2015, Toruń),
-        1. miejsce w grze deblowej w Halowych Mistrzostwach Polski (styczeń 2015, Toruń).
 
Wiktoria Rutkowska jest członkiem Kadry Narodowej Juniorów w tenisie na okres 1.01.2015-31.12.2015.