Uchwała Nr 195/17/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie: przyznania stypendium sportowego.

 
Uchwała Nr 195/17/VII
Rady Miasta Puszczykowa
z dnia 21 marca 2017 r.
 
w sprawie: przyznania stypendium sportowego.
 
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 10 i art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446 ze zmianami) oraz art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2016 r., poz. 176 ze zmianami) oraz § 2 ust. 1 i ust. 2 pkt 1, § 3 ust. 1, § 4 ust. 1 i 2, § 5 ust. 1 i 3, § 6 ust. 3-5 Uchwały Nr 113/11/VI Rady Miasta Puszczykowa z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie: okresowych stypendiów sportowych (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2012 r., poz. 545 ze zmianami) Rada Miasta Puszczykowa uchwala, co następuje:
 
§ 1. Przyznaje się stypendium sportowe K.P. w wysokości 250 zł miesięcznie w okresie od 1 marca 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.
 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Puszczykowa.
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Przewodnicząca Rady Miasta
/-/ Małgorzata Hempowicz
 
Uzasadnienie
 
Do Urzędu wpłynął wniosek o przyznanie stypendium sportowego K.P. Zgodnie z Uchwałą Nr 113/11/VI Rady Miasta Puszczykowa z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie: okresowych stypendiów sportowych powołana została Komisja Stypendialna, która wydała pozytywną opinię w sprawie złożonego wniosku, proponując przyznanie stypendium w wysokości 250 zł miesięcznie.
 
K.P. jest mieszkanką Puszczykowa, trenującą snowboard, a w sezonie letnim także wakeboard.
Polski Związek Narciarski zaświadczył, że K.P. jako zawodniczka KS Extremalta Poznań brała udział:
- w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży w Sportach Zimowych w Zieleńcu, gdzie zajęła 3. miejsce w Slalomie Gigancie Równoległym oraz 3. miejsce w Slalomie Równoległym,
- w Pucharze Polski, zajmując m.in. 1. miejsce w Slalomie Równoległym.
Dzięki osiągniętym wynikom, uzyskała I klasę sportową, która jest ważna do końca 2017 roku.
 
W minionym sezonie K.P. uzyskała następujące wyniki w snowboardzie:
- 3. miejsce na Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży w Sportach Zimowych 2016,
- 1. miejsce w Pucharze Polski,
- 1. miejsce na Ogólnopolskich Igrzyskach Szkół Niepublicznych,
- 1. miejsce na Mistrzostwach Wielkopolski 2016,
- 2. miejsce w Snowboard Alpine Challenge 2016.
 
Zgodnie z planem przygotowań na 2017 rok, K.P. ma uczestniczyć w:
- Europejskiej Młodzieżowej Olimpiadzie Zimowej (EYOF) w Turcji,
- Zawody FIS w Czechach,
- I, II i III edycji Pucharu Polski,
- Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży,
- Ogólnopolskich Igrzyskach Sportów Zimowych,
- Mistrzostwach Polski,
- Grand Prix „Malta" oraz Pucharze Poznania,
- obozach treningowych.