Uchwała Nr 255/17/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 24 października 2017 r. w sprawie: przyznania Nagrody Rady Miasta Puszczykowa dla uczniów szczególnie uzdolnionych

 
Uchwała Nr 255/17/VII
Rady Miasta Puszczykowa
z dnia 24 października 2017 r.
 
w sprawie: przyznania Nagrody Rady Miasta Puszczykowa dla uczniów szczególnie uzdolnionych.
 
Na podstawie art. 18 ust. 1 w związku z art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1875 t.j.) oraz na podstawie ust. III pkt 5 Regulaminu Nagrody Rady Miasta Puszczykowa dla uczniów szczególnie uzdolnionych, stanowiącego załącznik do uchwały Nr 44/07/V Rady Miasta Puszczykowa z dnia 13 czerwca 2007 r. w sprawie: ustanowienia nagrody Rady Miasta Puszczykowa dla uczniów szczególnie uzdolnionych oraz ustalenia Regulaminu nagrody Rady Miasta Puszczykowa dla uczniów szczególnie uzdolnionych Rada Miasta Puszczykowa uchwala, co następuje:
 
§1. 1. Nagrodę w wysokości 750 zł (brutto) otrzymują:
 
1) Maja Chudziak                             - za osiągnięcia naukowe;
2) Alan Czyż                                    - za osiągnięcia sportowe i naukowe;
3) Anna Knapińska                          - za osiągnięcia naukowe;
4) Hugo Kwaśniewski                        - za osiągnięcia sportowe;
5) Bartosz Douglas Milne                  - za osiągnięcia naukowe;
6) Karolina Płaza                             - za osiągnięcia sportowe i naukowe;
7) Marcin Popławski                         - za osiągnięcia naukowe;
8) Wiktoria Rutkowska                     - za osiągnięcia sportowe.
 
2.      Nagrodę w wysokości 350 zł (brutto) otrzymują:
 
1) Paweł Bakun                                - za osiągnięcia sportowe;
2) Anna Chwałczyńska                       - za osiągnięcia artystyczne;
3) Maciej Czyż                                  - za osiągnięcia sportowe;
4) Antoni Forycki                               - za osiągnięcia naukowe;
5) Agnieszka Lis                                - za osiągnięcia naukowe;
6) Aleksandra Makosz                       - za osiągnięcia naukowe;
7) Jan Namysł                                   - za osiągnięcia sportowe;
8) Małgorzata Nowak                         - za osiągnięcia naukowe;
9) Joanna Służewska                         - za osiągnięcia naukowe;
10) Jakub Standar                            - za osiągnięcia sportowe;
11) Martyna Sykulska                        - za osiągnięcia artystyczne i naukowe;
12) Wiktor Wołuń                              - za osiągnięcia naukowe;
13) Aleks Zajdel                               - za osiągnięcia sportowe;
14) Aleksandra Zawada                     - za osiągnięcia artystyczne.
 
3.      Nagrodę w wysokości 200 zł (brutto) otrzymują:
 
1) Julia Cragg                                  - za osiągnięcia naukowe;
2) Wiktor Czyż                                 - za osiągnięcia sportowe;
3) Alicja Głowacka                             - za osiągnięcia sportowe;
4) Jan Hanćkowiak                            - za osiągnięcia naukowe;
5) Grzegorz Janaszek                         - za osiągnięcia sportowe;
6) Tadeusz Janaszek                         - za osiągnięcia sportowe;
7) Jeremiasz Jiya                              - za osiągnięcia sportowe;
8) Marianna Kaczmarek                      - za osiągnięcia sportowe;
9) Jakub Marek Kędziora                    - za osiągnięcia sportowe;
10) Zofia Kromolicka                          - za osiągnięcia naukowe i sportowe;
11) Cecylia Kurpaska                         - za osiągnięcia naukowe;
12) Alicja Lis                                     - za osiągnięcia naukowe i artystyczne;
13) Zofia Łój                                     - za osiągnięcia naukowe;
14) Jakub Mazurek                            - za osiągnięcia naukowe i sportowe;
15) Magdalena Mączyńska                  - za osiągnięcia naukowe;
16) Maja Morawska                            - za osiągnięcia sportowe i artystyczne;
17) Oliwia Nowicka                             - za osiągnięcia naukowe;
18) Dawid Pasler                               - za osiągnięcia naukowe;
19) Aleksander Paszak                      - za osiągnięcia sportowe;
20) Wojciech Pawlik                           - za osiągnięcia sportowe i naukowe;
21) Oskar Przybylak                          - za osiągnięcia sportowe;
22) Denis Szymczak                          - za osiągnięcia artystyczne;
23) Helena Światowy                          - za osiągnięcia naukowe;
24) Michalina Tężycka                        - za osiągnięcia sportowe i naukowe;
25) Kaja Wesołowska                         - za osiągnięcia sportowe;
26) Zyta Wesołowska                         - za osiągnięcia sportowe;
27) Maksymilian Wesołowski               - za osiągnięcia sportowe i naukowe;
28) Adam Ziółkowski                          - za osiągnięcia sportowe;
29) Antoni Żeromski                          - za osiągnięcia naukowe.
 
4.      Nagrodę w wysokości 100 zł (brutto) otrzymują:
 
1) Jan Allecou                                  - za osiągnięcia sportowe;
2) Stanisław Allecou                           - za osiągnięcia sportowe;
3) Agata Filipek                               - za osiągnięcia naukowe;
4) Alicja Golańska                             - za osiągnięcia naukowe;
5) Natalia Górna                               - za osiągnięcia naukowe i sportowe;
6) Justyna Gronek                            - za osiągnięcia naukowe;
7) Aleksandra Ignaszewska               - za osiągnięcia naukowe;
8) Marta Jajczyk                               - za osiągnięcia naukowe i sportowe;
9)  Natalia Jajczyk                            - za osiągnięcia naukowe;
10) Dawid Jiya                                 - za osiągnięcia sportowe;
11) Katarzyna Kędzierska                  - za osiągnięcia naukowe;
12) Ksawery Kłonkowski                    - za osiągnięcia naukowe;
13) Stanisław Kubiak                        - za osiągnięcia naukowe;
14) Konstanty Malanowski                 - za osiągnięcia sportowe;
15) Karolina Michalak                       - za osiągnięcia naukowe;
16) Marianna Milne                          - za osiągnięcia naukowe;
17) Paulina Nowicka                         - za osiągnięcia naukowe;
18) Bartosz Nowacki                         - za osiągnięcia sportowe;
19) Ewa Pawlik                                 - za osiągnięcia naukowe i artystyczne;
20) Stanisław Piasecki                       - za osiągnięcia naukowe;
21) Maria Pobojewska                       - za osiągnięcia naukowe;
22) Maciej Popłonyk                          - za osiągnięcia sportowe;
23) Igor Ptak                                   - za osiągnięcia naukowe;
24) Kacper Ratajczak                         - za osiągnięcia naukowe;
25) Zofia Sobieraj                             - za osiągnięcia naukowe;
26) Jakub Sobski                              - za osiągnięcia sportowe;
27) Antoni Stachecki                         - za osiągnięcia sportowe;
28) Jan Stachecki                             - za osiągnięcia sportowe i naukowe;
29) Małgorzata Stefaniak                   - za osiągnięcia naukowe;
30) Anna Szczerbińska                      - za osiągnięcia naukowe;
31) Amelia Tężycka                          - za osiągnięcia naukowe i sportowe;
32) Ida Tomczak                              - za osiągnięcia naukowe;
33) Barbara Żeromska                      - za osiągnięcia naukowe.
 
§2. Zgodnie z §3 uchwały Nr 44/07/V Rady Miasta Puszczykowa z dnia 13 czerwca 2007 r. w sprawie ustanowienia nagrody Rady Miasta Puszczykowa dla uczniów szczególnie uzdolnionych oraz ustalenia Regulaminu nagrody Rady Miasta Puszczykowa dla uczniów szczególnie uzdolnionych źródłem pokrycia wydatku, o którym mowa w §1 będą środki przewidziane w budżecie Miasta Puszczykowa na rok 2017 w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85415 pomoc materialna dla uczniów, paragraf 3260 inne formy pomocy dla uczniów.
§3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Puszczykowa.
§4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
Przewodnicząca Rady Miasta
/-/ Małgorzata Hempowicz
 
 
Uzasadnienie
Rada Miasta Puszczykowa dostrzega potrzebę wspierania rozwoju uzdolnień i zainteresowań najzdolniejszych uczniów szkół wszystkich szczebli mieszkających na terenie Puszczykowa i reprezentujących Miasto Puszczykowo. Nagroda dla uczniów ma na celu wspomaganie możliwości stosowania zdobytej wiedzy w praktyce, a także umożliwianie udziału w ogólnopolskich i międzynarodowych olimpiadach, konkursach, festiwalach, zawodach sportowych itp.
Kapituła po zapoznaniu się z wnioskami, zaproponowała Radzie Miasta przyznanie nagród jak powyżej.