Uchwała Nr 316/18/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie: nadania tytułu „Zasłużony dla miasta Puszczykowa" dla Puszczykowskiego Towarzystwa Sportowego

 
Uchwała Nr 316/18/VII
Rady Miasta Puszczykowa
z dnia 29 maja 2018 r.
 
w sprawie: nadania tytułu „Zasłużony dla miasta Puszczykowa" dla Puszczykowskiego Towarzystwa Sportowego.
 
Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.), § 2 ust. 1 i § 5 Uchwały Nr 262/06/IV Rady Miasta Puszczykowa z dnia 17 października 2006 roku w sprawie: zasad przyznawania wyróżnień honorowych (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 22.11.2006 r. Nr 178, poz. 4161), zmienionej Uchwałą Nr 202/13/VI Rady Miasta Puszczykowa z dnia 19 lutego 2013 roku (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 15.03.2013 poz. 2229) oraz § 6 ust. 1 pkt 2 Statutu Miasta Puszczykowa - Uchwała Nr 159/12/VI Rady Miasta Puszczykowa z dnia 31 lipca 2012 r. w sprawie: Statutu Miasta Puszczykowa (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 22.08.2012 poz. 3633) Rada Miasta Puszczykowa uchwala, co następuje:
 
§ 1. Rada Miasta Puszczykowa nadaje tytuł „Zasłużony dla miasta Puszczykowa" dla Puszczykowskiego Towarzystwa Sportowego za szczególnie zasłużoną dla Miasta Puszczykowa działalność.
 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Puszczykowa.
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
Przewodnicząca Rady Miasta
/-/ Małgorzata Hempowicz
 
 
 
Uzasadnienie
 
Do Rady Miasta Puszczykowa wpłynął, złożony przez Burmistrza Miasta Puszczykowa oraz Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Puszczykowa, wniosek w sprawie nadania tytułu honorowego Miasta Puszczykowa dla Puszczykowskiego Towarzystwa Sportowego.
 
Puszczykowskie Towarzystwo Sportowe (PTS) jest stowarzyszeniem, które od blisko 25 lat działa na rzecz mieszkańców Puszczykowa. Od 2002 roku stowarzyszenie figuruje w Krajowym Rejestrze Sądowym, posiadając status organizacji pożytku publicznego. Głównym celem działalności PTS jest rozwój kultury fizycznej na terenie Miasta Puszczykowa, prowadzenie sekcji sportowych i koordynowanie działań prowadzących do popularyzacji sportowego stylu życia wśród dzieci, młodzieży i dorosłych. W ramach PTS działa wiele nieformalnych sekcji sportowych takich jak: rowerowa, koszykówki czy biegowa. Stowarzyszenie promuje dyscypliny sportowe, takie jak: badminton czy golf, dzięki czemu PTS jest rozpoznawalny nie tylko w naszym mieście, ale również w województwie i w kraju. PTS opiera swoją działalność na pracy społecznej swoich członków.
 
Przez wszystkie lata działalność PTS można podzielić na dwie główne składowe: organizację imprez sportowych i prowadzenie sekcji sportowych zrzeszonych w polskich związkach sportowych oraz sekcji nieformalnych działających hobbystycznie. Wiele imprez organizowanych przez PTS, na stałe wpisało się w sportowy kalendarz Miasta Puszczykowa, a ich historia sięga ponad 20 lat. Najdłuższą tradycją i niesamowitą frekwencją cieszą się Mistrzostwa Miasta Puszczykowa w Narciarstwie Alpejskim i Snowboardzie. W tym roku w Czarnej Górze odbyła się 24. edycja imprezy, która zgromadziła ponad 220 osób, co czyni z niej największą wyjazdową imprezę naszego miasta. Począwszy od pierwszej edycji, która odbyła się w Karpaczu w 1995 roku, mieszkańcy Puszczykowa ścigali się w Szklarskiej Porębie, Zieleńcu, czeskim Trutnovie i w Czarnej Górze. Przez wszystkie te lata w Mistrzostwach udział wzięło ponad 3000 osób, startujących często całymi rodzinami.
 
Kolejną dużą imprezą, która na stałe zagościła w lokalnym sportowym kalendarzu są Mistrzostwa Puszczykowa w Windsurfingu. Po raz pierwszy zawody odbyły się 1996 roku na Jeziorze Strykowskim, jednak to na Jeziorze Powidzkim Mistrzostwa odbywały się najczęściej. Organizatorzy chcąc jeszcze bardziej zaangażować kibiców i zachęcić do udziału jeszcze większą liczbę uczestników poszerzyli regaty windsurfingowe o konkurencje dodatkowe, takie jak: siatkówka plażowa, tenis stołowy, gra w boule, tickboardy, rajdy rowerowe oraz rowerowy „wyścig żółwia".
 
Krótszą historię mają Otwarte Mistrzostwa Puszczykowa w Wakeboardzie, które liczą dwie edycje. Dotychczasowa frekwencja i zainteresowanie zawodników, kibiców i sponsorów gwarantuje ich kontynuację.
 
W 2013 roku PTS było organizatorem pierwszego w historii naszego miasta „Rajdu Puszczyka", czyli składającego się z trzech konkurencji wyścigu dwuosobowych drużyn. W trakcie rajdu drużyny mogły sprawdzić swoje siły podczas: pływania kajakiem, biegu na orientację oraz jazdy na rowerze. Zawody odbyły się na Zakolu Warty w Puszczykowie (otulina Wielkopolskiego Parku Narodowego). PTS zorganizowało trzy edycje Rajdu. W każdej z nich udział wzięło ok. 40 osób.
 
W 2014 i 2015 roku PTS było organizatorem ulicznego biegu „Wyścig po Uśmiech", w którym wzięło udział blisko 200 osób. Biegacze mieli do pokonania ponad 8 km głównymi ulicami miasta. Konkurencje dziecięce na 150 m, 300 m i 600 m rozegrane zostały na terenie sportowo-rekreacyjnym przy ul. Kościelnej w Puszczykowie.
 
Poza imprezami sportowymi PTS nie zapomina o spotkaniach towarzyskich organizowanych dla członków oraz sympatyków stowarzyszenia. Najczęściej organizowane to: świąteczne spotkania opłatkowe, otwarcia sezonu zimowego, czy ogniska w plenerze przy okazji wycieczek rowerowych.
 
Kilka lat temu PTS było organizatorem nieco większych imprez, które poza aspektem towarzyskim miały na celu wyłonienie najlepszego sportowca roku. Towarzystwu udało się przeprowadzić trzy plebiscyty zakończone uroczystą Galą w puszczykowskiej HOT_elarni, gdzie poza sportowcami bawiło się blisko 150 osób. Głosowanie za pomocą poczty e-mail oraz komunikatora społecznościowego Facebook pozwoliło poszerzyć zasięg całego eventu, dzięki czemu z sylwetkami puszczykowskich sportowców mogło zapoznać się kilka tysięcy osób.
 
Ponadto, stowarzyszenie od wielu lat organizuje spontaniczne eventy oraz spotkania sportowe z takich dyscyplin jak: tenis ziemny (letnie tenisowe warsztaty dla dzieci), tenis stołowy, siatkówka, cykl rajdów rowerowych „Szlakami Dworów Wielkopolskich", spływy kajakowe, zajęcia jogi i pilatesu, spotkania biegowe, czy puszczykowskiej grupy morsów.
 
Poza organizacją różnego rodzaju imprez sportowych PTS prowadzi dwie sekcje sportowe: badmintona i golfa. Obie sekcje zrzeszone są w polskich związkach sportowych, a sportowcy reprezentujący barwy PTS posiadają licencje zawodnicze.
 
Sekcja badmintona w Puszczykowie została założona na początku lat 80-tych przez Zbigniewa Gorzelannego, który przez wiele lat był również trenerem. Zawodnicy PTS mogą poszczycić się licznymi medalami na imprezach ogólnopolskich z Mistrzostwami Polski włącznie. Jeden z wychowanków PTS jest wieloletnim członkiem kadry narodowej oraz wielokrotnym medalistą Mistrzostw Polski Elity w Badmintonie. Obecnie sekcja zrzesza ok. 50 zawodników różnych kategorii wiekowych, z czego 15 osób posiada licencję Polskiego Związku Badmintona, a zawodnik w kategorii juniorów młodszych zajmuje pierwsze miejsce na liście klasyfikacyjnej Polskiego Związku Badmintona. Dzięki możliwości korzystania z nowej hali widowiskowo-sportowej sekcja z roku na rok poszerza grono trenujących i jest organizatorem jednych z największych zawodów w naszym województwie. W finale Wielkopolskiej Ligi Młodych Talentów organizowanej przez PTS wystartowało ponad 80 osób, a na Mistrzostwach Wielkopolski w Badmintonie, które odbyły się w grudniu 2017 roku ponad 200 osób.
 
PTS prowadzi również sekcję golfa zrzeszającą blisko 50 członków startujących w licznych zawodach w całej Polsce. Wielu zawodników zajmuje wysokie miejsce w rankingu Polskiego Związku Golfa. W 2012 roku Puszczykowo zajęło wysokie czwarte miejsce podczas Klubowych Mistrzostw Polski we Wrocławiu na polu golfowym Toya Club & Country Park. Na koniec sezonu golfowego cyklicznie organizowane są Otwarte Mistrzostwa Puszczykowa, które odbywały się między innymi na polach Amber Baltic Golf Club nad Morzem Bałtyckim oraz Polu Golfowym Kalinowe Pole koło Świebodzina.
 
Przy każdej imprezie, czy działaniu podejmowanym przez PTS, poza aspektem sportowym, który jest priorytetem, bardzo ważna jest również integracja mieszkańców Puszczykowa. Dzięki tej integracji i niesamowitemu klimatowi, jaki tworzą uczestnicy udaje się kontynuować z powodzeniem sztandarowe imprezy, jak również podejmować nowe sportowe wyzwania organizacyjne.